Vattenhallen på tisdag den 21e november

Hej!

På tisdag kommer vi åka buss från skolan kl. 08:50 till Vattenhallen på LTH i Lund. Bussen väntar in de elever som kommer med skolskjuts. Vi är tillbaka på skolan under ordinarie skoltid kl. 13:10. Efter hemkomst är det lektioner enligt ordinarie schema. Vattenhallen är en anläggning där eleverna får lära sig mer om teknik och naturvetenskap på ett interaktivt sätt.

Information från Vattenhallens hemsida:

Vattenhallen är fylld med upplevelser och experiment för alla åldrar. Tisdag till fredag kommer skolklasser på tematiska besök, på helgerna och under skolloven har vi öppet för allmänheten och på sommarlovet arrangeras Tekniksommarskolor för barn och ungdomar. Kvällar och helger tar vi emot bokade företagsevent och barnkalas.

I Vattenhallen tar vi emot ca 41000 besökare per år och ca 100 elever per år, från högstadiet och gymnasiet, gör sin praktik eller prao här. Studenter från universitetet arbetar som guider och förebilder för våra unga besökare.

Skolverksamhet

Under bokade skolbesök arbetar vi utifrån olika pedagogiska modeller:

  • Tvåtimmarsbesök då eleverna tas emot för ett planerat besök. En pedagog och studenter från Lunds universitet guidar och handleder dem. Vi erbjuder skolbesök med specifika teman som till exempel astronomi, kemi, konstruktion, programmering, elektronik, ESS och MAX IV eller styr- och reglerteknik. Upplägget för dessa besök anpassas för de olika årskurserna i skolan. Dessa besök är väldigt efterfrågade i skolan och tillgängliga tider blir snabbt uppbokade.
  • Teknikprojekt vänder sig framförallt till elever i årskurs 8-9 samt gymnasieelever. Ett teknikprojekt startas upp med ett besök av Vattenhallens personal på skolan. Därefter besöker eleverna Vattenhallen för att lära sig en experimentstation, specialisera sig på ett teknikområde och träffa studenter som ska coacha dem under projektets gång. I tre veckor arbetar eleverna sedan med sitt projekt i skolan och projektet avslutas med en utställning/mässa i Vattenhallen, där eleverna är värdar och guidar inbjuda gäster och visar vad de har gjort och lärt sig.

Våra utvärderingar visar att många lärare upptäcker nya positiva sidor hos sina elever efter ett besök i Vattenhallen. Den nya lärmiljön uppmuntrar till initiativ, kreativitet och koncentration.

Datormusar efterlyses och hörlurar till teknikveckan

Hej!

Måndag, tisdag och onsdag vecka 48 kommer vi ha temadagar i teknik. Vi kommer då jobba med olika projekt som relaterar till arkitektur och design. I arbetet kommer vi använda datorprogrammet SketchUp och för att det ska fungera så bra som möjligt på elevernas datorer behöver de använda sig av en datormus. Det är två veckor kvar till vi ska ha teknikveckan så vi ber er kolla runt redan nu om ni själva inte har en mus hemma som era barn kan ta med er. Om ni har flera datormusar får ni gärna låna ut till någon som har svårt att få tag på en.

Eleverna behöver också ta med sig hörlurar till skolan för att kunna se på instruktionsvideor.

Tack!

Prov på Lag & rätt onsdag 15/11

På onsdag i nästa vecka är det prov i samhällskunskap för alla i årskurs 8. Instuderingsfrågor och diverse instuderingsmaterial, inklusive filmsnuttar och ett digitalt, självrättande, övningsprov ligger i classroom.
Geografiproven är färdigrättade och ser mycket bra ut men eleverna har inte fått tillbaka dem ännu. De får sitt provresultat på måndag eller tisdag, beroende på när de har SO på schemat nästa gång.

 

Lov och STANINE

Idag gör 8A och 8B läsförståelsediagnoser, sk DLS-tester. Testerna är till för att mäta hur man ligger till i sin läsförståelse jämfört med årskurs 8:or i resten av landet. Resultatet meddelas eleverna någon gång i veckan efter lovet och redovisas som ett värde 1-9, där 8-9 betyder att man är långt över vad som kan förväntas och 1-2 betyder att omedelbara insatser behövs för att höja läsförståelsen. 4-6 betyder ”mitt på kurvan”. Eleverna tog testet på stort allvar och jobbade hårt med det under total tystnad.

Vill även passa på att önska alla ett trevligt lov!

Kommande prov för åk 8:a

De kommande veckorna kommer eleverna i årskurs 8:a att skriva tre prov. De är utlagda så här:

  • Geografiprov, onsdag vecka 43 (25/10)
  • Matteprov, tisdag vecka 45 (7/11)
  • Prov i Samhällskunskap, onsdag vecka 46 (15/11)

Allting som kommer på provet har vi jobbat med i skolan och allting kommer att repeteras på lektionerna innan provet. I Classroom finns instuderingsfrågor, videoklipp och en del annat som ska hjälpa till när man läser på.

Emanuelskolans idrottsförening

Vi har med Kommunens hjälp startat en helt ny skolidrottsförening som inriktar sig på att få barn och ungdomar att röra sig mer.

Detta är en förening som vilken annan, den är inget som skolan bestämmer över utan något som högstadieeleverna helt och hållet själva driver. Kommunen och skolan tror på detta, därför får de tid, vuxenstöd (personal på skolan), utbildning och ett fantastiskt tillfälle att få utveckla ledaskap och ansvar. Till en början kommer föreningen att inrikta sig på eleverna på Emanuelskolan och bedriva fysiska lekar med de barn som vill delta, ungefärlig tid 15:30-16:30. Till en början kanske bara en gång/vecka, men tanken är att det ska utökas och eventuellt fylla lovdagar och helger med idrottsrelaterade lekar.

Det är en helt nystartad verksamhet. Förra helgen var 19 st ungdomar från Emanuelskolan iväg  fredag-lördag tillsammans med personal från skolan. Räknar man med de andra skolorna var vi totalt 125 personer som utbildades till ledare. En helt fantastisk helg för alla inblandade! Mer information kommer löpande.

Nedan finns en länk där det står mer om visioner och liknande:

http://www.skolidrott.se/omforbundet/Hittadistriktsforbundochforeningar/Distriktsforbund/skanesskolidrottsforbund/

Information om tragisk händelse

Idag, runt lunchtid, påträffades en kropp från en äldre kvinna som har begått självmord utanför Färsingaskolan. Några av våra elever från Emanuelskolan hittade kroppen och vi har agerat utifrån vår krisplan.

Eleverna som påträffade kroppen har träffat vår kurator, Martina Lindberg och de kommer få det stöd de behöver. Vi har informerat alla elever på högstadiet vad som hänt tillsammans med polis och vi kommer imorgon ge eleverna fortsatt chans att lyfta funderingar, känslor och tankar.

Tider för utvecklingssamtal

Hej,

Det börjar bli dags för utvecklingssamtal. Fredrik har tider för utvecklingssamtal från och med onsdag denna veckan och Oscar har tider från och med måndag nästa vecka. Nedan finns länkar till doodlar där ni anmäler vilken tid som ni kommer. Det är först till kvarn.

Oscars samtal: https://doodle.com/poll/3rrbrvw498d5vc3n

Fredriks samtal: https://doodle.com/poll/wcaxfpwmzqym8v5z

/Oscar & Fredrik